بوریس ساوچنکو از روسیه قهرمان مسابقات بلیتس اوپن ابن سینا شد

0

مسابقات بلیتس اوپن ابن سینا صبح روز جمعه 96/6/3 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان، برگزار شد و با قهرمانی استاد بزرگ بوریس ساوچنکو از روسیه به پایان رسید. این مسابقات به صورت ریتد با حضور 69 نفر در 11 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 3 دقیقه برای هر بازیکن و 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت برگزار شد و در پایان نفرات برتر به این شرح انتخاب شدند:

مقام

نام بازیکن و امتیاز

اول

بوریس ساوچنکو از روسیه با 10 امتیاز

دوم

احسان قائم مقامی از تهران با 9/5 امتیاز

سوم

وگار رسولوف از آذربایجان با 9 امتیاز

چهارم

تیگران کتانژیان از ارمنستان با 7/5 امتیاز

پنجم

مهرداد صداقتی از البرز با 7/5 امتیاز

ششم

علیرضا آقایی از اصفهان با 7/5 امتیاز

بهترین بازیکن بانوان

 آناستازیا سوبوله وا از روسیه با 5 امتیاز

بهترین بازیکن با ریتینگ 2100 تا 2199

 محمد مهدی چاواری از کرمانشاه با 7/5 امتیاز

بهترین بازیکن با ریتینگ 2000 تا 2099

محمد تقی والسلام از خراسان رضوی با 7 امتیاز

بهترین بازیکن با ریتینگ زیر 2000

هیمان فتحی از کردستان با 7 امتیاز

بهترین بازیکن بدون ریتینگ

 مومن حمه ویسی از کردستان با 5 امتیاز

 

 

ارسال پاسخ